Застраховка за строително-монтажни рискове

Направете застраховка на вашето имущество още по време на строеж. Не е нужно да чакате завършване на даден обект за да го застраховате. Разходите по строителството на вашето имущество ще са защитени и в периода по време на изграждането му.

Свържете се с нас и ще получите индивидуална оферта по застраховка строително-монтажни рискове.

Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина включените в полицата обекти.

застраховка на строително-монтажни рискове

Застраховка за строително-монтажни рискове.