Селскостопанска застраховка

Отглеждането на животни и земеделски култури е специфична и рискова дейност. Селскостопанската дейност е изложена на влиянието на различни фактори, които понякога са извън волята на човека. Тези фактори могат да станат причина за загуба на инвестираните от стопаните средства.

Ние ще ви предложим индивидуална оферта за селскостопанска застраховка. Свържете се с нас!

селскостопанска застраховка

Застраховка на животни.

Застраховка на култури.