Застраховка на Отговорности

Предлагаме ви застраховки, осигуряващи покритие за вашата отговорност.  Отговорност в качеството ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия.

Натисни бутона „Вземи оферта“.

застраховка отговорности

Отговорности на проектанта по ЗУТ.

Отговорности на строителя по ЗУТ.

Обща гражданска отговорност.

Отговорност на работодателя.

Отговорност на продукта.

Отговорност на превозвача.

Отговорности на туроператора.