Застраховка Карго

Направете застраховка на товара си. При транспорт, транспортната компания е отговорна за вашата стока. В повечето случай, отговорността на транспортната компания, не покрива стойността на вашата стока.

Нашите експерти ще ви помогнат, да намерите оптимално покритие на стоката ви по застраховка Карго.

застраховка карго

Застраховка Карго.