ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използвайте този уебсайт, Вие трябва да се уверите, че сте изложили по-долу за пълното му. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде можете да добавите думата „АРА Брокер”, „Брокер” или „Екипът” означава „АРА Брокер” ЕООД.

Предварителното определяне на настоящите общи условия е да се регулират взаимоотношенията между „АРА Брокер“ ЕООД и да се използват за това на сайта www.arabroker.com  в реално време да се включи електронна поръчка за поръчка на АРА Брокер в случай, че трябва да се включи от съществуващото име и За тези, които са сигурни, че застрахователен договор за застраховане на вашите интереси срещу възнаграждението, което трябва да бъде застрашено от премия и се дължи на сигурността.

КОЙ Е АРА Брокер ЕООД?

АРА Брокер ЕООД е дружество регистрирано като независим застрахователен брокер с решение на Комисия за финансов надзор, с удостоверение № 28-ЗБ считано от 08.01.2008 година.
Офис за обслужване на действие се намира в гр. София, Младост 4, бл. 459, ет. 1, офис 2. Телефон за връзка 02 877 21 07 и имейл: office@arabroker.com, управител на дружеството е Александър Вълчев.
Контролирайте упражняване на дейност Комисия за финансов надзор с адрес: София, ул. Будапеща 16.

КАКВИ ПРОДУКТИ ПРЕДЛАГА АРА Брокер?

Застраховащите продукти предлагат пълна гама от опасни продукти на българския пазар. Предлагайте застраховки, които са наистина затворени, имуществено застраховани, застрашени животни, отзиви и др. Застраховайте можете да изключите, какъвто е офисът на опасните ваши брокер, така и да заявите в сайта www.arabroker.com . При получаване на заявка, нашият представител ще се свърже с Вас за уточняване на параметрите на застрахователния договор и трябва да се изпрати към вашия електронен и хартиен носител по пощата.
Плащането може да се реши: в офис на брокера, по банков път, с наложен платеж, с карта.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

Общи членове

  •  Правила за подаване и разглеждане на жалби на ползватели на застрахователни услуги и потребителски организации, определени организация за разглеждане на жалби: подаване, обработка и използване на жалби (изплащане) на ползвателите, в съответствие с член.290, ал.1 от КЗ.
  • Целта на правилата е да се организира процес на управление на жалби (изплащане) на ползвателите на застрахователни услуги по справедлив, ефективен и подходящ начин.
  • Общи положения:

Жалба (  искане ) – писмено търсене, представено от ползвателя или потребителската организация, за да се защити този брокер, в който Ползвателят посочва, че има право или законно ми интересува, се свържете със застрахователни услуги, предоставени от Брокера или включете, договорени, са били изпратени и изпращат търсене за визираме на себе си.

Разглеждане на жалби (изплащане)  – работа на служители на Брокера, включване на членове и регистриране на жалби (изплащане), разглеждане и определяне на проблеми, проучване на отговор и вземане на работа на Полшателя на услуги.

Регистър на жалби (изплащане)  – дневник, който може да регистрира всички жалби (изплащане) на Полшателя, получени директно от Ползвателя, на адрес на Брокера, по поща, по електронна поща или по други електронни средства.

Отговор  – писмено отговор на информация и / или търсене на Ползвателя, представени в указанията в Кодекса за опасен срок.

Подаване на жалби (оплаквания)

Ползвателят може да предостави жалба (плащане) по следните начини:

  • в офис на ЗБ “АРА Брокер” ЕООД гр. София жк. Младост 4, бл.459, вх. 1, ет.1, офис 2, като попълнен жалбата (изплащане) и аз предавам на служителя;
  • скоро трябва да пиша по пощата на адрес: гр. София жк. Младост 4, бл.459, вх. 1, ет.1, офис 2
  • идваме на имейл на брокера: office@arabroker.com
  • попълнете формула за заявка в онлайн системата за обслужване на брокера: www.arabroker.com ;

Обработване на жалби (плащане)

  • Жалбата (изплащане) на Ползвателя на услугите се обработва в съответствие с членове. 290, ал. 2 от Кодекса за застраховането,
  • Всички по достъпни жалби се посочват със съответния номер в региона / електронен / на жалбите (плащане).

Ще изпратите съобщение в срок до един месец след това, представено на жалбата Ви. Ако отговорът на жалбата Ви не е удовлетворен, можете да се обърнете към Заместник-председател на КФН, ръководещ управление застрахователен надзор