ara broker office
Aleksander Valchev Няма коментари

Защото имате право на отговор!

Застрахователната услуга от „АРА Брокер“ е насочена към индивидуалните потребности и изисквания на всеки клиент.

По този начин осигуряваме максимална защита срещу опасностите, заплашващи неговият живот, бизнес или имущество.

Услугите, които сме наложили и предлагаме, но не се ограничават до, са:

  • Анализ на риска.
  • Анализ на застрахователните полици.
  • Застрахователна стратегия.
  • Оптимизация на застрахователните покрития. 
  • Администриране.
  • Управление на щетите.
  • Застрахователен контрол.