ara broker 2018
Aleksander Valchev Няма коментари

Защото имате право на отговор!

Вярваме, че това, което правим, е достатъчно важно, за да продължим.

  • Да повиши застрахователната култура на българската общественост.
  • Да представи необходимостта и предимствата от своевременно застраховане.

Нека не оставаме без покритие и заедно да се предпазим от рисковете на утрешния ден

АРА Брокер ЕООД е регистрирана в България от „Комисията по Финансов Надзор“ и работи с разрешително N:28-3Б/ от 08.01.2008г. като застрахователен брокер.